Geen Cultuurfestival 2018

Geen Cultuurfestival 2018

Er komt dit jaar helaas geen Cultuurfestival Stichtse Vecht. Het stichtingsbestuur heeft dit besluit moeten nemen, nadat geen van de verkende mogelijkheden een oplossing bleek te bieden. Het festival had elk jaar plaats op eerst drie podia (Harmonieplein, Breedstraat en ’t Zand) en de laatste twee jaar door de sterk teruglopende subsidies en de sponsorbereidheid op twee podia: het Harmonieplein en  de theaterzaal van ’t Zand. De zaal in ’t Zand is nu eigenlijk gesloten en tijdelijk voor het festival heropenen (alleen dit jaar en niet daarna) zou alleen kunnen tegen extra kosten. Het tekort van de zou daardoor oplopen tot  ruim 4.000 euro. Een festival uitsluitend op één podium op het plein wordt daarom te klein, vindt het bestuur. Met een te beperkt aantal optredens kan het Cultuurfestival niet langer voldoen aan de doelstelling: zo veel mogelijk optredens bieden aan een zo breed mogelijk scala van cultuuruitingen door amateurs uit de gemeente.

De afgelopen maanden heeft het bestuur gekeken naar alternatieven. Zo is de mogelijkheid onderzocht van een podium in de Vecht, zodat een soort grachtconcert zou ontstaan. Dit idee met een podium aan het eind van de Emmaweg met de opening naar de Vecht is in eerste instantie positief ontvangen. Maar de tijd is nu te kort om voor 2018 het Vechtpodium de organisatie en de financiering rond te krijgen. Het bestuur vond het daarom nodig om nu de knoop voor het festival 2018  door te hakken. Ook om alle betrokkenen niet langer in onzekerheid te laten, zoals de mensen en groepen die hadden willen optreden en de verhuurders van de podiumfaciliteiten. De ruimte in de tijd die nu vrij komt, wil het bestuur benutten om alle opties voor het voortbestaan van het Cultuurfestival te onderzoeken. Een festival aan de Vecht vanaf 2019 hoort zeker tot die opties. Veel hangt af van hoe dit idee in de bestuurlijke, financiële en culturele samenleving van Stichtse Vecht ontvangen gaat worden.